Page Menu

Kosen Thibaut (1950)

MEESTER KOSEN THIBAUT

Als je van de monnik Kosen ook maar het minste spoor van conformisme, conventionele attitude of stereotyp gedrag verwacht, dan kom je bedrogen uit: die heeft hij namelijk niet. De monnik Kosen maakt deel uit van de traditie van grote iconoclastische meesters: vrij van enig juk, bevrijd van ieder dogma en altijd uitdagend.

Meester Kosen Thibaut - Mei ran Zen Dojo Amsterdam

Stephane Thibaut, dat is zijn geboortenaam, begon zijn bewogen leven in 1950 in Parijs. Na vele ervaringen in de roerige wereld, kruist zijn pad dat van de beoefening van de overgedragen zen, en wel in de persoon van de man die deze beoefening naar het Westen heeft gebracht, de “Boddhidarma van de moderne tijd”: Meester Taisen Deshimaru.

Stephane is dan 19 jaar oud. Hij werd zijn volgeling, schoor zijn lange haar af en ontving de wijding tot zenmonnik. Van toen af aan wijdde hij zijn leven aan de beoefening van zen en volgde hij zijn meester overal, tot diens dood 15 jaar later.

Kosen Thibaut met Niwa Zenji e.a. - Mei Ran Zen Dojo AmsterdamIn 1984 ontving hij van Meester Niwa Zenji, de hoogste autoriteit binnen de Soto Zen in Japan, de overdracht (shiho). Hiermee werd hij de 83ste opvolger van Boeddha Shakyamuni in de traditie van de Soto Zen. Sindsdien heeft zich om hem heen een internationale sangha gevormd.

Kosen geeft leiding aan een steeds groter aantal dojo’s, geeft conferenties, zette een revolutionaire website op en zet op verschillende manieren de missie van zijn meester voort: de schat van de ware zen aan de mensheid te openbaren.

In 1997 publiceerde hij zijn eerste boek: La Révolution Intérieure of  De Innerlijke Revolutie.

In 1999 stichtte hij met de hulp van de gehele sangha in Argentinië de eerste zentempel van Zuid-Amerika, Shobogenji. In 2008 stichtte hij in Zuid-Frankrijk de tempel Yujo Nyusanji.

Van Europa tot Zuid-Amerika en van Cuba tot Canada volgen vele discipelen zijn onderwijzingen, van sesshin tot sesshin, en van continent tot continent.

Van 1995 tot 1999 woonde hij in Amsterdam. Daarna vestigde hij zich in Frankrijk, waar hij persoonlijk leiding geeft aan de Zen Dojo Montpellier.

In 2006 publiceerde hij zijn tweede boek: Les cinq degrĂ©s de l’Ă©veil, in het Nederlands verschenen onder de titel Moderne Monniken.

Recent, in de zomer van 2017, verscheen zijn derde boek: CHRONIQUE DE LA GRANDE SAGESSE d’après le Prajna Paramita sutra, of Kroniek van de grote Wijsheid volgens de Prajna Paramita soetra.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes