Page Menu

Soetra’s van het zenboeddhisme

Het Mahayana boeddhisme heeft veel soetra’s gegenereerd. Sommigen zijn bijzonder levendig, omdat ze elke ochtend worden gezongen in de zen dojo’s na zazen. Ze zijn dan ook een ​​integraal onderdeel van de huidige zenbeoefening in Europa.

Takkesa Gekesa soetra - Mei Ran Zen Dojo - Zazen Amsterdam

De Takkesa Ge, of Kesa Soetra, wordt gezongen ter verering van de kesa, het kledingstuk van Boeddha. Alvorens de kesa om te doen, legt men deze op het hoofd en zingt hierbij drie keer in stilte de Takkesa Ge. Tijdens sesshins wordt deze soetra gezamenlijk gezongen aan het einde van de ochtendzazen, voor men gaat staan.

Hannya Shingyo

Fukanzazengi - Mei Ran Zen Dojo - Zazen Amsterdam

De Hannya Shingyo, of de Hart Soetra, staat symbool voor het hart van de grote wijsheid. Zij werd geschreven tussen de eerste en de zesde eeuw na Chr. Deze soetra is bij alle boeddhistische richtingen bekend en waarschijnlijk de meest bekende soetra. De bodhisattva Avalokitesvara geeft instructie aan Sariputra over de leegheid van alle wezens ​​en alle objecten, want geen van hen heeft een vast of substantieel karakter. Alles is vergankelijk en bestaat alleen in afhankelijkheid, niet voor zichzelf.

De Hannya Shingyo wordt tijdens de ceremonie na zazen gezongen.

Shigu Seigan Mon

Deze korte soetra staat voor het ideaal van de bodhisattva, bestaande uit vier elementaire geloftes waarvan de eerste – de belofte alle wezens te redden – de overige drie omvat. Deze soetra wordt elke ochtend gezongen en herinnert ons aan de hoogste taak als beoefenaar van het Mahayana boeddhisme en als menselijk wezen in deze wereld. Elke dag vernieuwen wij deze gelofte.

De Shigu Seigan Mon wordt tijdens ceremonies na de Hannya Shingyo gezongen.

Eko

Deze soetra wordt gezongen ter ere van alle genEko - Mei Ran Zen Dojo - Zazen Amsterdamoemde grote meesters. Niet alle Boeddha’s en patriarchen worden in deze korte recitatie genoemd. Alleen de meest belangrijke patriarchen van onze Soto-traditie, zoals Boeddha, Bodhidarma, Dogen, Keisan, Kodo Sawaki, Deshimaru en Niwa Zenji, worden respectvol genoemd en bedankt.

De Eko wordt tijdens de ochtendceremonie gereciteerd.

Fueko

Deze soetra is een universele aanroeping waarin de wens wordt geuit dat alle levende wezens mogen ontwaken om de Weg van de Boeddha te bewandelen.

De Fueko wordt gereciteerd tijdens de korte avondceremonie die de dag afsluit.

Ji Ho San Shi

Deze soetra, waarmee de ceremonie wordt afgesloten, wordt gezongen ten teken van dankbaarheid aan alle Boeddha’s en patriarchen. De Ji Ho San Shi gaat meestal gepaard met Sampai: drie buigingen.

Fukanzazengi

De Fukanzazengi, een soetra geschreven door Dogen, vertegenwoordigt de essentie van de beoefening van zazen.

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes