Page Menu

Kosen sangha

De internationale Kosen sangha

De Mei Ran Zen Dojo in Amsterdam maakt deel uit van de internationale Kosen sangha en volgt in haar dagelijkse beoefening de Zen Deshimaru lijn die door meester Kosen werd uitgezet.

De internationale Kosen sangha is over vele landen verspreidt, en met name te vinden in Europa, Zuid-Amerika en Canada. Hieronder volgt een lijst van alle dojo’s waar zazen kan worden beoefend volgens de authentieke leer van zen zoals die door meester Taizen Deshimaru is overgedragen aan zijn discipel Stéphane Thibaut, meester Kosen.

Zen Deshimaru - Kosen sangha Europa

Zen Deshimaru - Kosen sangha Argentina

Klik hier voor een lijst van alle tempels en dojo’s van de internationale Kosen sangha.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes