Page Menu

Cursus zenmeditatie

Cursus zenmeditatie in Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer)

Beginnerscursus zenmeditatie zazen Mei Ran Zen Dojo Amsterdam

Op aanvraag wordt er in de Mei Ran Zen Dojo een cursus zenmeditatie voor beginners gegeven. Tijdens de drie lesavonden krijg je uitleg over de diverse aspecten van de zenmeditatie zoals deze in een traditionele en authentieke zen dojo worden beoefend.

Inhoud cursus

In elke les wordt er nader ingegaan op één of meerdere aspecten van de beoefening:

  • zazen, de zithouding
  • kinhin, de houding van loopmeditatie
  • gassho, de begroeting
  • sampai, de buiging
  • kyosaku, de stok (waarom en wanneer)
  • de ademhaling
  • de geesteshouding
  • de gebruiken
  • de geluiden

Na de uitleg zal er praktisch worden geoefend. De duur van de meditatiesessies wordt geleidelijk opgebouwd.

Kosten: € 60 (incl. gratis  deelname aan alle reguliere meditatiesessies gedurende de cursus en de daarop volgende maand)

Inschrijven: via onderstaand contactformulier en overmaking van het cursusgeld over op NL16 INGB 0007 3661 06 t.n.v. Stg Zen Deshimaru Amsterdam.

Contactformulier

Powered by WordPress. Designed by WooThemes