Page Menu

Tijdelijk geen zazen / Temporarily no zazen

De Mei Ran Zen Dojo heeft haar mooie maar helaas te dure meditatieruimte aan de Fizeaustraat moeten verlaten en is op zoek naar een nieuwe ruimte. Zodra deze is gevonden, zal het nieuwe adres bekend worden gemaakt. Voor vragen of suggesties neemt u contact op via meiran@zazen.amsterdam

Mei Ran Zen Dojo has had to leave her beautiful but unfortunately too expensive meditation room at Fizeaustraat and is actually looking for a new space. Once this is found, the new address will be announced. For questions, please contact meiran@zazen.amsterdam


Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes