Page Menu

EINDEJAARS- / END-OF-YEAR EVENT

Ter afsluiting van het Zazenjaar 2018 organiseert de Mei Ran Zen Dojo op deze laatste zaterdag van het jaar een speciale eindejaars-event: een zazenavond met drie zazens. Voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte tussen de jaren. De avond begint om 15.30 uur en zal eindigen met een avondmaaltijd.

Programma:
1e zazen: 15:30 – 17:00
2e zazen: 17:30 – 19:00
3e zazen: 19:30 – 21:00
avondmaaltijd: 21:15 – 22:00

De bijdrage voor deze speciale avond incl. maaltijd is € 25. Klick hier om je aan te melden.

To conclude the Zazenjaar 2018, on this last Saturday of the year, the Mei Ran Zen Dojo organizes a special end-of-year event: a zazen evening with three zazens. For anyone who needs a moment of silence between the years. The evening starts at 3.30 pm and will end with an evening meal.

Program:
1st zazen: 15:30 – 17:00
2nd zazen: 17:20 – 19:00
3rd zazen: 19: 30 – 21:00
evening meal: 21:15 – 22:00

The contribution for this special evening including meal is € 25. Click here  to register.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes