Cursus zenmeditatie

Cursus zenmeditatie in Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer)

(for English see below)

beginnerscursus zenmeditatie amsterdam Mei Ran Zen DojoOp vrijdag 14 september start er in de Mei Ran Zen Dojo een nieuwe cursus zenmeditatie voor beginners. Tijdens de drie lesavonden krijg je uitleg over de diverse aspecten van de zenmeditatie zoals deze in onze authentieke en traditionele dojo wordt beoefend.

Inhoud cursus:

 • zazen, de zithouding
 • kinhin, de houding van loopmeditatie
 • gassho, de begroeting
 • sampai, de buiging
 • kyosaku, de stok (waarom en wanneer)
 • de ademhaling
 • de geesteshouding
 • de gebruiken
 • de geluiden

Uiteraard zal er ook praktisch worden geoefend.

Lesdata & tijd: vrijdag 14, 21 & 28 september, 19.00-21.00 uur

Kosten: € 69 (incl. gratis  deelname aan alle reguliere meditatiesessies gedurende de cursus en de daarop volgende maand)

Inschrijven: Stuur een mail naar: meiran@zazen.amsterdam en maak het cursusgeld over op NL16 INGB 0007 3661 06 t.n.v. Stg Zen Deshimaru Amsterdam.

 

ENGLISH

Zen meditation course in Amsterdam East (Amsteldorp)

On Friday, September 14, a new zen meditation course for beginners will start in the Mei Ran Zen Dojo. During the three evening lessons you will learn about the distinct aspects of Zen meditation as practiced in our authentic and traditional dojo.

Subjects of the course:

 • zazen, the sitting postureZen meditation course Mei Ran Zen Dojo Amsterdam
 • kinhin, the posture of walking meditation
 • gassho, the greeting
 • sampai, de buiging
 • kyosaku, the stick (why and when)
 • the breathing
 • the mind attidude
 • the rituals
 • the sounds

Of course all this will also be practised.

Lesson dates & time: Friday, September 14, 21 & 28, 19:00-21:00

Costs: € 69 (including free participation in all regular meditation sessions during the course and the following month)

Registration: please send an email to: meiran@zazen.amsterdam and transfer the course fee to NL16 INGB 0007 3661 06. Stg Zen Deshimaru Amsterdam.

Contactformulier

Powered by WordPress. Designed by WooThemes